Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kompletné informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy nájdete vo OP článok 6.

 

Vzorový formulár o odstúpení od zmluvy si môžete stiahnuť tu: 


Stella Šperky Eshop - formulár odstúpenie od zmluvy